DEKARBONIZÁCIA

Ak patríte medzi tých, komu záleží aby mu auto slúžilo dlhé roky a chce mať  zabezpečenú pravidelnú starostlivosť o motor pohodlne, bez čakania a lacno, tak ste na správnom mieste.

Dekarbonizácia = Prevencia 
Pohodová Emisná kontrola = Úspory

Dekarbonizácia spaľovacích motorov

Dekarbonizácia motorových častí sa vykonáva za účelom odstránenia karbónových usadenín, nánosov a povlaku. Tieto nečistoty sa vytvárajú tak v naftovom ako aj v benzínovom motore nedokonalosťou spálenia pohonnej látky. Dlhodobím jazdením je zanášaný motor, následne EGR ventily, katalyzátory ako aj DPF filtre či Turbo, čo má za následok nepravidelný chod motora, zvýšenú spotrebu PHM, vyššie emisie a v neposlednom rade vyššie finančné výdavky na údržbu a chod vášho auta.

Ako celý proces
dekarbonizácie prebieha?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Samotný proces Dekarbonizácie technológiou Hydrogen Carbon Cleaning (HCC), spočíva v privádzaní plynného vodíka do sacieho potrubia motora, pričom samotný motor beží na voľnobežných otáčkach.

Takto primiešaný vodík a kyslík do vzduchu vchádza do spaľovacieho priestoru motora. Vstreknutím paliva do spaľovacieho priestoru motora sa takto obohatená zmes zo zvýšeným obsahom vodíka zapáli. Zapálená zmes spôsobí výbuch a chemickú reakciu, pričom sa plynný vodík spojí s usadeným karbónom a vznikne číri plyn, ktorý opúšťa motorový priestor cez celý výfukový systém von do ovzdušia. Takto je postupne počas 30 minút bežiaceho procesu dekarbonizácie čistený motor a všetky komponenty, ktoré sú jeho súčasťou.

Táto technológia plne využíva chemické a fyzikálne vlastnosti plynného vodíka, čo zabezpečuje so 100% istotou, že nedôjde znehodnoteniu motora, jeho komponentov, nevznikajú žiadne mikročastice, ktoré by mohli znehodnotiť ďalšie komponenty a nie je potrebné vymieňať olej zabezpečujúci premazanie hláv valcou pracujúcich v motorovom priestore., 

Výhody dekarbonizovania motora

Dekarbonizácia motorových častí sa robí za účelom
odstránenia všetkých usadenín, nánosu a povlaku karbónu. 

Zvýšenie výkonu motora a kompresie

Zníženie hlučnosť a vibrácie motora

Predĺženie životnosti

Zníženie dymivosti, emisie a spotreby paliva

Obnovenie funkcie trysiek

Udržanie rovnováhy medzi palivom a vzduchom v systéme

Naše odporúčanie.

Som vodič, ktorý najazdí menej ako      30 000km/rok

Ak najazdíte menej ako 30000km /rok, stačí Vám vykonať na vozidle dekarbonizáciu vodíkom len 1x za rok a budete mať motor čistý a dravý ako nový. Dekarbonizácia je pre Vás ideálnym riešením.

Som vodič, ktorý najazdí viac ako       30 000km/rok

Ak najazdíte viac ako 30000km/rok, odporúčame nainštalovať generátor vodíka priamo do motorovej časti. Pre viac info klik na tlačítko :

Generátor vodíka

Malý príklad k veľkým úsporám

Príklad:
Vozidlo (do obsahu 2000 cm3)  najazdí 25 000km ročne,  tak po 4 rokoch, podľa odporučenia má za sebou 2 x čistenie motora = 180 eur.

Čistením motorovej časti ušetríte na spotrebe paliva až 15%.
To znamená, že ak má vozidlo priemernú spotrebu 6l /100 km, tak za 4 roky spotrebuje 6000l a najazdí 100 000 km.

Pri úspore 15%,  použitím 2x čistenie motora , spotrebuje len 5 100 l.
Rozdiel je 900 l PHM,  čo v priemere znamená UŠETRENÝCH 1 100 eur.
Ušetrené peniaze za výmenu filtrov = cca 700 eur.

Spolu po 4 rokoch ušetríte minimálne 1 800 eur !

My autá neopravujeme,

Dekarbonizáciou výrazne znížime znečistenie všetkých komponentov motorovej sústavy.slovník

Dekarbonizačný slovník

DPF filter

Alebo inak filter pevných častíc, je súčasťou hlavne dieslových motorov za motorom smerom k výfuku. DPF filter je v zásade dutinové keramické teleso s množstvom kanálikov. V týchto dutinách sa zachytávajú pevné častice a ďalej preniká už len výfukový plyn. Po čase sa ale kanáliky zanesú a vtedy je potrebná tzv. regenerácia – časovo náročné vypálenie alebo jeho kompletná výmena

EGR ventil

EGR ventil nájdete dnes už vo všetkých autách a jeho úlohou je znížiť emisie výfukových plynov . To znamená, že časť výfukových plynov prejde procesom spaľovania v podstate dvakrát. Tým, že plyny už raz zhoreli, nedochádza pri ich opätovnom horení k zvyšovaniu teploty, a tak nevznikajú zbytočne ďalšie častice oxidu dusíka, a teda ďalšie emisie. Vedľajším efektom je zníženie výkonu motora. Okrem toho k negatívam patrí aj postupné zanášanie sacieho potrubia pevnými časticami z výfukových plynov. Motor tak môže mať po čase problém s naštartovaním, najmä pri studených štartoch. Dochádza ku kolísaniu otáčok a aj k tzv. efektu drhnutia agregátu. Bez jeho výmeny, resp. vyčistenia sa ďalej nepohnete.

Lambda sonda:

Lambda sonda je v podstate senzor vo výfukovom potrubí, ktorý porovnáva vzduch vo výfukovom potrubí so vzduchom v okolí motora. Výsledok porovnania je zaslaný do riadiacej jednotky motora, ktorá potom pomocou škrtiacej klapky a vstrekovačov upraví pomer paliva a vzduchu v motorovom priestore. Jednoducho a v skratke zhrnuté, lambda sonda slúži vo vozidle na to, aby motor pracoval hospodárne a produkoval minimálne množstvo škodlivých emisií. V najmodernejších autách sa používajú až 2 lambda sondy za účelom lepšieho vyhodnotenia pomeru paliva a vzduchu. Životnosť lambda sondy sa však výrazne znižuje v prípade, ak motor spaľuje nekvalitné palivo, alebo ak spaľuje motorový olej. Porucha lambda sondy sa však môže prejavovať zvýšenou spotrebou paliva, rozsvietenou kontrolkou motora, či kolísaním otáčok.

Karbón

Tvorí sa vo všetkých typoch spaľovacích motorov, nakoľko tieto nikdy nevyužijú 100% natankovaného paliva. Neefektívnym spaľovaním vzniká karbón, ktorým sa motor zanáša - karbonizuje sa - vytvára sa čierny hrudkovitý povrch na stenách motora a jeho komponentoch. Toto sa prejavuje viacerými spôsobmi, medzi ktoré najčastejšie patria zvýšené emisné hodnoty výfukových plynov, zníženie tlaku valcov v motore, zanášanie vstrekovačov, výfukových systémov a ventilov, dymenie z výfuku, nepravidelný chod motora, zníženie výkonu motora a mnoho ďalších.

Vstreky

Vstrekovacie trysky alebo tiež vstrekovače, sa nachádzajú priamo na telese motora a svojimi špičkami zasahujú do spaľovacieho priestoru motora. Ich hlavnou úlohou je rovnomerné rozprášenie paliva do spaľovacieho priestoru, aby bol zabezpečený maximálny účinok pri zapálení paliva. Ich zanesenie má za následok zlé spaľovanie paliva, vibrácie motora, slabý výkon...

Zapaľovacie sviečky

Zapaľovacia sviečka zapaľuje stlačenú zmes paliva a vzduchu vo valci pomocou elektrickej iskry. Zapaľovacie sviečky sú veľmi namáhané, pôsobia na ne veľmi vysoké teploty, a preto patria k súčiastkam, ktoré je potrebné častejšie kontrolovať alebo vymieňať. Pokiaľ sviečka nefunguje alebo funguje prerušovane, motor pracuje na menej valcov, čo má za následok trhanie a nepravidelný chod celého motora.

Výfukové ventily

Ventily sú súčasťou motorového priestoru a zabezpečujú vstup vzduchu – sacie ventily a po zhorení paliva zabezpečujú ich odvedenie cez výfukové ventily. Ventily sú priamo ovládané kľukovou hriadeľou a sú vystavené extrémnym tlakom a teplotám, ktoré vznikajú pri stláčaní zmesi paliva a vzduchu. Poruchy nesprávneho doliehania výfukových ventilov spôsobuje usadenina karbónu, čo sa prejavuje, slabým ťahom motora, a zlým krútiacim momentom.

Interval dekarbonizácie

Pri spoľahlivých motoroch sa pre zachovanie kondície odporúča čistiť ich každých 40 000 km. Pri takomto pravidelnom čistení bude motor až na 95% zbavený karbónových usadenín.