DEKARBONIZÁCIA

Ak patríte medzi tých, komu záleží aby mu auto slúžilo dlhé roky a chce mať  zabezpečenú pravidelnú starostlivosť o motor pohodlne, bez čakania a lacno tak ste na správnom mieste.

Dekarbonizácia = Prevencia 
Pohodová Emisná kontrola = Úspory

Dekarbonizácia spaľovacích motorov

Dekarbonizácia motorových častí sa robí za účelom odstránenia všetkých usadenín, nánosu a povlaku. Z dôvodu vstrekovania paliva priamo do valcov dochádza u všetkých vozidiel so spaľovacími motormi ku kontinuálnemu nanášaniu karbónu nielen na steny sacích kanálov, sedlá a stonky ventilov, na spaľovací priestor a sviečky, ale aj na ERG ventil, vstrekovacie dýzy. Následne tým trpí DPF filter a zanášanie výfukového potrubia.

Systém čistenia karbónu  v motore vodíkom funguje , tak, že využíva vodu na tvorbu vodíka a kyslíka, ktoré prechádzajú sacím potrubím do motora, prechádza celým traktom von cez výfukový systém ako plyn, uhľovodík ( HC), čo pomáha odstraňovať prebytočný uhlík, ktorý spôsobuje zníženie výkonu motora.

Ako celý proces
Dekarbonizácie prebieha?

Samotný proces Dekarbonizácie technológiou Hydrogen Carbon Cleaning (HCC), spočíva v privádzaní plynného vodíka do sacieho potrubia motora, pričom samotný motor beží na voľnobežných otáčkach.

Vodík je primiešavaný do zmesi paliva a v okamihu výbuchu tejto zmesi v motorovom priestore zabezpečí odstránenie karbónu v mieste kde sa spolu stretnú. Takto je postupne počas 30 minút bežiaceho procesu dekarbonizácie čistený motor a všetky komponenty, ktoré sú jeho súčasťou.

Tu je potrebné zdôrazniť že je to 100% ekologický spôsob, kde nevznikajú žiadne iné častice, ktoré môžu spôsobiť poškodenie inej časti motora, nieje potrebné meniť olej, nepoužíva sa žiadna chémia.

Jednoducho sa využívajú chemické vlastnosti vodíka, ten sa  pri zapálení spojí s karbónom a vo forme čistého plynu vychádza cez výfuk von z priestoru do okolia.

Výhody dekarbonizovania motora

Dekarbonizácia motorových častí sa robí za účelom
odstránenia všetkých usadenín, nánosu a povlaku karbónu. 

Zvýšenie výkonu motora a kompresie

Znižuje hlučnosť a vibrácie motora

Predlžuje životnosť

Znižuje dymivosť, emisie a spotrebu paliva

Obnovuje funkciu trysiek

Udrží rovnováhu medzi palivom a vzduchom v systéme

Cenník

Vozidlá do 3,5t

V tejto sekcii nájdete ceny pre všetky osobné vozidlá s obsahom motora do 5 000 cm3.

Vozidlá od 3,5t do 7,5t

V tejto sekcii nájdete ceny pre všetky úžitkové vozidlá s obsahom motora do 6 000 cm3.

Vozidlá nad 7,5t

V tejto sekcii nájdete ceny pre všetky nákladné vozidlá a stavebné stroje s obsahom motora do  14 000 cm3.

Mám  záujem o Dekarbonizáciu.

Malý príklad k veľkým úsporám

Príklad:
Vozidlo (do obsahu 2000 ccm)  najazdí 25 000km ročne,  tak po 4 rokoch, podľa odporučenia má za sebou 2 x čistenie motora = 180 eur.

Čistením motorovej časti ušetríte na spotrebe paliva až 15%
Takže, ak má vozidlo priemernú spotrebu 6L /100 km, tak za 4 roky spotrebuje 6000 L a najazdí 100 000 km.

Pri úspore 15%,  použitím 2x čistenie motora , spotrebuje len 5100 L
Rozdiel je 900L PHM,  čo sa v priemere =  ušetrených 1100eur
Ušetrené peniaze za výmenu filtrov = cca 700 eur

Spolu po 4 rokoch ušetríte minimálne 1800 eur !

My autá neopravujeme,
ale dávame im šancu aby mohli dlhšie slúžiť.

Takýto  stav už  neriešime, my mu prechádzame!  

Kde a ako sa môžem objednať na termín?

Dekarbonizácia v praxi

Ako často treba čistiť
motor od usadenín?

Pri spoľahlivých motoroch sa pre zachovanie kondície odporúča čistiť ich každých 40 000 km. Pri takomto pravidelnom čistení na sebe usadeniny nie sú natoľko nabalené a čistenie zaberie menej ako hodinu.

​Je to však závislé aj od spôsobu jazdy, jazdy v meste a podobne. Vozidlá, ktoré pravidelne jazdia krátke trasy, zaťažujú spaľovací motor usadeninami podstatne viac ako autá jazdiace mimo mesta. Vtedy by sme pre dosiahnutie rovnakého výsledku odporúčali častejšie čistenie.

Dekarbonizačný slovník

DPF filter

Alebo inak Filter pevných častíc, je súčasťou hlavne Dieselových motorov za motorom smerom k výfuku. DPF filter je v zásade dutinové keramické teleso s množstvom kanálikov. V týchto dutinách sa zachytávajú pevné častice a ďalej preniká už len výfukový plyn. Po čase sa ale kanáliky zanesú a vtedy je potrebná tzv. regenerácia – časovo náročné vypálenie alebo jeho kompletná výmena

EGR ventil

EGR ventil nájdete dnes už vo všetkých autách a jeho úlohou je znížiť emisie výfukových plynov . Povedané laicky, časť výfukových plynov prejde procesom spaľovania v podstate dvakrát. Tým, že plyny už raz zhoreli, nedochádza pri ich opätovnom horení k zvyšovaniu teploty, a tak nevznikajú zbytočne ďalšie častice oxidu dusíka, a teda ďalšie emisie. Vedľajším efektom je zníženie výkonu motora. Okrem toho k negatívam patrí aj postupné zanášanie sacieho potrubia pevnými časticami z výfukových plynov.Motor tak môže mať po čase problém s naštartovaním, najmä pri studených štartoch, dochádza ku kolísaniu otáčok a aj k tzv. efektu drhnutia agregátu. Bez jeho výmeny, resp. vyčistenia sa ďalej nepohnete.

Lambda sonda:

Lambda sonda je v podstate senzor vo výfukovom potrubí, ktorý porovnáva vzduch vo výfukovom potrubí so vzduchom v okolí motora. Výsledok porovnania je zaslaný do riadiacej jednotky motora, ktorá potom pomocou škrtiacej klapky a vstrekovačov upraví pomer paliva a vzduchu v motorovom priestore. Jednoducho a v skratke zhrnuté, lambda sonda slúži vo vozidle na to, aby motor pracoval hospodárne a produkoval minimálne množstvo škodlivých emisií. V najmodernejších autách sa používajú až 2 Lambda sondy za účelom lepšieho vyhodnotenia pomeru paliva a vzduchu. Životnosť lambda sondy sa však výrazne znižuje v prípade, ak motor spaľuje nekvalitné palivo alebo ak spaľuje motorový olej. Porucha lambda sondy sa však môže prejavovať zvýšenou spotrebou paliva, rozsvietenou kontrolkou motora či kolísaním otáčok.

Karbón

Sa tvorí vo všetkých typoch spaľovacích motorov, nakoľko tieto nikdy nevyužijú 100% natankovaného paliva. Neefektívnym spaľovaním vzniká karbón, ktorým sa motor zanáša - karbonizuje sa - vytvára sa čierny hrudkovitý povrch na stenách motora a jeho komponentoch. Toto sa prejavuje viacerými spôsobmi, medzi ktoré najčastejšie patria zvýšené emisné hodnoty výfukových plynov, zníženie tlaku valcov v motore, zanášanie vstrekovačov, výfukových systémov a ventilov, dymenie z výfuku, nepravidelný chod motora, zníženie výkonu motora a mnoho ďalších.

Vstreky

Vstrekovacie trysky alebo tiež vstrekovače, sa nachádzajú priamo na telese motora a svojimi špičkami zasahujú do spaľovacieho priestoru motora. Ich hlavnou úlohou je rovnomerné rozprášenie paliva do spaľovacieho priestoru aby bol zabezpečený maximálny účinok pri zapálení paliva. Ich zanesenie má za následok zlé spaľovanie paliva, vibrácie motora, slabý výkon,...

Zapaľovacie sviečky

Zapaľovacia sviečka zapaľuje stlačenú zmes paliva a vzduchu vo valci pomocou elektrickej iskry. Zapaľovacie sviečky sú veľmi namáhané, pôsobia na ne veľmi vysoké teploty, a preto patria k súčiastkam, ktoré je potrebné častejšie kontrolovať alebo vymieňať. Pokiaľ sviečka nefunguje alebo funguje prerušovane, motor pracuje na menej valcov, čo má za následok trhanie a nepravidelný chod celého motora.

Výfukové ventily

Ventily sú súčasťou motorového priestoru a zabezpečujú vstup vzduchu – sacie ventily a po zhorení paliva zabezpečujú ich odvedenie cez výfukové ventily. Ventily sú priamo ovládané kľukovou hriadeľov a sú vystavené extrémnym tlakom a teplotám , ktoré vznikajú pri stláčaní zmesi paliva a vzduchu. Poruchy nesprávneho doliehania výfukových ventilov spôsobuje usadenina karbónu, čo sa prejavuje, slabým ťahom motora, a zlým krútiacim momentom