Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

KTO JE SPRÁVCA?

Sme spoločnosť SECAR BRATISLAVA a.s., IČO: 35751461, so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1836/b, zastúpená Ing. Peter Sirotňák, ako konateľom.

Prevádzkujeme webové stránky www.secartechnologie.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. Určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadné ďalšie spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 244 452 020 alebo na e-mail: podpora@secar.sk.

PREHLASUJEME

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

ROZSAH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov): záujem o získanie informačných elektronických textov a príručiek vo forme eBookov, On-Line rezervovanie termínu na vykonanie montážno-servisného úkonu, kúpa tovarov z e shopu  na zabezpečenie doručenia na správnu adresu. Zabezpečenie vykonania montážno-servisného úkonu prostredníctvom výjazdovej skupiny zadefinované miesto s kontaktom na zodpovednú osobu objednávateľa. Údaje sú potrebné za účelom zmluvne dohodnutého servisného úkonu na špeciálnych monitorovacích zariadenia umiestnených v autách alebo na objektoch zákazníkov.

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  Vaše osobné údaje (fakturačné údaje a kontaktné údaje) nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. Poskytnutie garancií na správnu funkčnosť zabezpečovacej a doplnkovej informačnej techniky, záručných a pozáručných opráv a služieb s tým súvisiacich, montáž a predaj satelitnej zabezpečovacej techniky, techniky pre zabezpečenie objektov , budov a majetku osôb a v správe firiem, montáž a servis doplnkovej a informačnej techniky autoalarmy, kamerové systémy, systémy určené na špeciálne telekomunikačné riešenia, prevenčné technológie za účelom zlepšenia a udržania vozidiel v dlhodobo dobrej úžitkovej kondícii. atď.).
 • Vedenie účtovníctva
  Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing - zasielanie newsletterov
  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavia, na čo klikáte v e-mailu a kedy je najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky a tipy z oblasti zabezpečovacej, informačnej a doplnkovej techniky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

  Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám tieto newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia.

  V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

  Ak narazíme na zaujímavú tvorbu niekoho ďalšieho, súvisiace s našim odborom, radi vám jeho prácu v e-maile odporučíme.

 • Fotografie a video záznamy zo seminárov
  Na niektorých našich živých akciách - školeniach, seminároch, ... kupujeme fotografickú dokumentáciu či video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom online kurzu k prezretiu.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

COOKIES

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate a alebo tiež či prichádzate vďaka niektorému z našich affiliate partnerov. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu, affiliate a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov, pretože používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Koho využívame pre spracovanie?

Služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime je ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známa) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM OSOBÁM

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na danej spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

SmartSelling - aplikácia pre komunikáciu, web a fakturáciu, provízny systém
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics
Účtovné
Akcent nova s.r.o
Altrix s.r.o

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: podpora@secar.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačné stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka práve na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste napadli spracovania.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. Musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, články či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám je len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane.

Tieto zásady spracovanie osobných údajov platí od 1.5.2020