Generátory Vodíka

Destilovaná voda a naštartovaný motor Vás presvedčia. Spojením týchto veličín výrazným spôsobom zabezpečíte, že budete jazdiť úsporne, výkonne a bez emisii. Vodík je budúcnosť.

Voda ako zdroj energie a ekonomickej jazdy

Generátor vodíka nie je zdrojom paliva pre spaľovací motor. Občas sa to míli. Generátor vodíka vyrába z destilovanej vody plynný vodík H a kyslík O. Nakoľko oba tieto prvky svojimi vlastnosťami výrazne zdokonaľujú horenie paliva v motorovom priestore, svojou prítomnosťou výrazne zvyšujú účinnosť premeny pohonnej látky na mechanický pohyb ( rozbehnú sa piesty v motore). 
Kým účinnosť prevodu energie pri výbuchu paliva v  štandardnom spaľovacom motore na rozpohybovanie piestov je 30-35% , tak pri primiešaní vodíka a kyslíka sa táto účinnosť mnohonásobne zvýši. Čo znamená , že viac energie pri výbuchu paliva je premenené na  pohybu piestov v motori a menej energie sa premení na zvýšenú teplotu, menej nespáleného paliva, menej tvorby usadenín...

Výsledkom je nižšia spotreba PHM, výrazne nižšie emisie a čo je podstané komponenty ako EGR, DPF, vstreky, ventily, lambda sondy,... už nebudú zanášané nedokonalosťou spálenia pohonnej látky v motorovom priestore.

Výhody nasadenia Generátora vodíka

15 až 30% úspor PHM

V závislosti od štýlu jazdy vodiča ( ťažká noha na plyne, akcelerácia, prudké zošliapnutie plynového pedála,..).

50 až 90% nižšie emisie

Počas jazdy je trvalo čistený motorový priestor od usadenín. Vodík na seba naviaže karbón vo forme plynu.

Stabilnejší chod motora

Vstreky tvoria dokonalé homogénne pole bez usadením karbónu, Motor pracuje vyvážene a rovnomerne.

Trvácnosť dielov motora

Vodík zabraňuje tvorbe uhlíkových usadenín v motore , čím sa niekoľko násobne predlžuje životnosť EGR, DPF, Ventilov, Turba, Katalyzátora,...

Vyšší výkon motora

Prejaví sa to hlavne pri jazde do kopcov, zrýchlení vozidla.

Pre všetky typy spaľovacích motorov

Generátory vodíka je možné použiť na všetky typy spaľovacích motorov tak do vozidiel , ako aj stavebných mechanizmov.

Ako celý proces prebieha?

Generátor vodíka po privedení elektrického prúdu z autobatérie vozidla začne z vody vyrábať Vodík a Kyslík. Tieto dva plynné prvky sú z generátora odvádzané  potrubím do sania vzduchu, vedúceho do motora. Celý tento proces sa deje automaticky a to vždy až po naštartovaní vozidla. Následne, v spaľovacom priestore dochádza k vytvoreniu dokonalejšieho prostredia pre spálenie pohonnej látky, bez toho aby vznikali usadeniny karbónu a iných nečistôt, ktoré po čase zanášajú ďalšie komponenty v palivovej sústave ako sú ventily, DPF filter, Váha vzduchu, EGR ventil až po výfuk.
Generátory sa rozdeľujú do 3 kategórií podľa obsahu motora, pre ktorý budú pracovať. HG80 do 3L obsahu, HG150 do 6L obsahu a HG500  od 6 do 16L obsahu motora.

Obsah destilovanej vody v jednotlivých generátoroch je rôzny. Ale u všetkých typov HG je obsah vody určený pre dojazd na 800 - 1000km (12-15 hodín činnosti). Keď sa voda minie, elektronika o tom informuje vodiča priamo v aute. Ten jednoducho destilovanú vodu doleje a Generátor môže pracovať ďalej.

Výhody generátorov vodíka

Zvýšenie výkonu motora a kompresie

Znižuje hlučnosť a vibrácie motora

Predlžuje životnosť

Znižuje dymivosť, emisie a spotrebu paliva

Obnovuje funkciu trysiek

Udrží rovnováhu medzi palivom a vzduchom v systéme

Cenník

HG80 - generátor do obsahu 3L 

HG 80
600 eur
Spojovací materiál
90 eur
Montáž
300 eur

HG150 - generátor do obsahu 6L 

HG 150
1100 eur
Spojovací materiál
140 eur
Montáž
400 eur

HG500 - generátor  do obsahu 16L 

HG 500
3000 eur
Spojovací materiál
300 eur
Montáž
500 eur

Mám  záujem o Generátor Vodíka

Malý príklad k veľkým úsporám

Príklad:
Dodávkové Vozidlo (do obsahu 2500 ccm)  najazdí  ročne 50 000km  priemerná spotreba PHM/100km je 11L.

Nasadením Generátora Vodíka HG80  ušetríte na spotrebe paliva v priemere 20%. Takže,  vozidlo bude mať priemernú spotrebu 9L /100 km.

Ročný náklad na PHM bez HG 80 bol 6325 eur ( počítané 1,15 eur/L)

Po nasadení HG 80 bude 5175 eur ( počítané  1,15 eur/L)

Rozdiel 1150 eur

Sekundárne úspory:
- pokles emisií až o 70%
- výrazné spomalenie zanášania DPF filtra, Lambda sondy, EGR ventilu,...
- vyšší dojazd km na rovnaký objem nádrže

My autá neopravujeme,
ale dávame im šancu aby mohli dlhšie slúžiť.

Kde a ako sa môžem objednať na termín?

Generátor vodíka v praxi

 slovník

DPF filter

Alebo inak Filter pevných častíc, je súčasťou hlavne Dieselových motorov za motorom smerom k výfuku. DPF filter je v zásade dutinové keramické teleso s množstvom kanálikov. V týchto dutinách sa zachytávajú pevné častice a ďalej preniká už len výfukový plyn. Po čase sa ale kanáliky zanesú a vtedy je potrebná tzv. regenerácia – časovo náročné vypálenie alebo jeho kompletná výmena

EGR ventil

EGR ventil nájdete dnes už vo všetkých autách a jeho úlohou je znížiť emisie výfukových plynov . Povedané laicky, časť výfukových plynov prejde procesom spaľovania v podstate dvakrát. Tým, že plyny už raz zhoreli, nedochádza pri ich opätovnom horení k zvyšovaniu teploty, a tak nevznikajú zbytočne ďalšie častice oxidu dusíka, a teda ďalšie emisie. Vedľajším efektom je zníženie výkonu motora. Okrem toho k negatívam patrí aj postupné zanášanie sacieho potrubia pevnými časticami z výfukových plynov.Motor tak môže mať po čase problém s naštartovaním, najmä pri studených štartoch, dochádza ku kolísaniu otáčok a aj k tzv. efektu drhnutia agregátu. Bez jeho výmeny, resp. vyčistenia sa ďalej nepohnete.

Lambda sonda:

Lambda sonda je v podstate senzor vo výfukovom potrubí, ktorý porovnáva vzduch vo výfukovom potrubí so vzduchom v okolí motora. Výsledok porovnania je zaslaný do riadiacej jednotky motora, ktorá potom pomocou škrtiacej klapky a vstrekovačov upraví pomer paliva a vzduchu v motorovom priestore. Jednoducho a v skratke zhrnuté, lambda sonda slúži vo vozidle na to, aby motor pracoval hospodárne a produkoval minimálne množstvo škodlivých emisií. V najmodernejších autách sa používajú až 2 Lambda sondy za účelom lepšieho vyhodnotenia pomeru paliva a vzduchu. Životnosť lambda sondy sa však výrazne znižuje v prípade, ak motor spaľuje nekvalitné palivo alebo ak spaľuje motorový olej. Porucha lambda sondy sa však môže prejavovať zvýšenou spotrebou paliva, rozsvietenou kontrolkou motora či kolísaním otáčok.

Karbón

Sa tvorí vo všetkých typoch spaľovacích motorov, nakoľko tieto nikdy nevyužijú 100% natankovaného paliva. Neefektívnym spaľovaním vzniká karbón, ktorým sa motor zanáša - karbonizuje sa - vytvára sa čierny hrudkovitý povrch na stenách motora a jeho komponentoch. Toto sa prejavuje viacerými spôsobmi, medzi ktoré najčastejšie patria zvýšené emisné hodnoty výfukových plynov, zníženie tlaku valcov v motore, zanášanie vstrekovačov, výfukových systémov a ventilov, dymenie z výfuku, nepravidelný chod motora, zníženie výkonu motora a mnoho ďalších.

Vstreky

Vstrekovacie trysky alebo tiež vstrekovače, sa nachádzajú priamo na telese motora a svojimi špičkami zasahujú do spaľovacieho priestoru motora. Ich hlavnou úlohou je rovnomerné rozprášenie paliva do spaľovacieho priestoru aby bol zabezpečený maximálny účinok pri zapálení paliva. Ich zanesenie má za následok zlé spaľovanie paliva, vibrácie motora, slabý výkon,...

Zapaľovacie sviečky

Zapaľovacia sviečka zapaľuje stlačenú zmes paliva a vzduchu vo valci pomocou elektrickej iskry. Zapaľovacie sviečky sú veľmi namáhané, pôsobia na ne veľmi vysoké teploty, a preto patria k súčiastkam, ktoré je potrebné častejšie kontrolovať alebo vymieňať. Pokiaľ sviečka nefunguje alebo funguje prerušovane, motor pracuje na menej valcov, čo má za následok trhanie a nepravidelný chod celého motora.

Výfukové ventily

Ventily sú súčasťou motorového priestoru a zabezpečujú vstup vzduchu – sacie ventily a po zhorení paliva zabezpečujú ich odvedenie cez výfukové ventily. Ventily sú priamo ovládané kľukovou hriadeľov a sú vystavené extrémnym tlakom a teplotám , ktoré vznikajú pri stláčaní zmesi paliva a vzduchu. Poruchy nesprávneho doliehania výfukových ventilov spôsobuje usadenina karbónu, čo sa prejavuje, slabým ťahom motora, a zlým krútiacim momentom

Vlhkosť v motore a hrdzavenie krúžkov

U všetkých neefektívnych generátorov, ktoré spotrebúvajú veľa elektriny na produkovanie požadovaného množstva plynu , hrozí tvorba vody v motore a tým aj hrdzavenie krúžkov. HG generátory však patria do kategórie efektívnych, ktoré na produkciu požadovaného množstva plynu potrebujú podstatne menšie množstvo elektriny, takže nedochádza k odparovaniu vodnej pary ani kvapaliny. Všeobecne je dané že vodná para sa začína uvoľňovať pri teplote nad 70stupňov Celzia. Pre prípad zohriatia HG nad 65 stupňov je generátor vybavený teplotným snímačom, ktorý HG automaticky vypne. Touto ochranou sa dokonale zamedzí tvorbe vodnej pary, ktorá by mohla vojsť do motora spolu s plynom.