Generátory vodíka

Destilovaná voda a naštartovaný motor, to je všetko. Nástroje, ktoré zabezbečia výrazne lepšiu ekonomiku jazdy, vyšší výkon motora a minimálne emisie.

                                                           Vodík je budúcnosť.

Voda ako zdroj energie a ekonomickej jazdy

Predstavte si ekologickú jazdu , pri zachovaní výkonu motora, takmer nulové emisie, čisté filtre a komponenty spaľovacieho systému od motora až po výfuk
Nehovoríme o elektromobilite.

Voda dnes ponúka vysoko účinný spôsob ako sa zbaviť karbónu v motoroch, usadenín v DPF filtroch, Katalyzátoroch, Turbách, EGR ventiloch.  Výnimočnosťou je , že nie je potrebná demontáž jednotlivých dielov na to, aby motor bežal vyvážene, s dravým výkonom a ktomu ešte ušetril nejaké to % na palive. V jednoduchosti je sila.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Výhody generátorov vodíka

Zvýšenie výkonu motora a kompresie

Znižuje hlučnosť a vibrácie motora

Predlžuje životnosť

Znižuje dymivosť, emisie a spotrebu paliva

Obnovuje funkciu trysiek

Udrží rovnováhu medzi palivom a vzduchom v systéme

Malý príklad k veľkým úsporám

Príklad:
Dodávkové Vozidlo (do obsahu 2500 ccm)  najazdí  ročne 50 000km  priemerná spotreba PHM/100km je 11L.

Nasadením Generátora Vodíka HG80  ušetríte na spotrebe paliva v priemere 20%. Takže,  vozidlo bude mať priemernú spotrebu 9L /100 km.

Ročný náklad na PHM bez HG 80 bol 6325 eur ( počítané 1,15 eur/L)

Po nasadení HG 80 bude 5175 eur ( počítané  1,15 eur/L)

Rozdiel 1150 eur

Sekundárne úspory:
- pokles emisií až o 70%
- výrazné spomalenie zanášania DPF filtra, Lambda sondy, EGR ventilu,...
- vyšší dojazd km na rovnaký objem nádrže
- kontinuálne čistený spaľovací priestor motora

Kde a ako sa môžem objednať na termín?

Generátor vodíka v praxi

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

 slovník

DPF filter

Alebo inak Filter pevných častíc, je súčasťou hlavne Dieselových motorov za motorom smerom k výfuku. DPF filter je v zásade dutinové keramické teleso s množstvom kanálikov. V týchto dutinách sa zachytávajú pevné častice a ďalej preniká už len výfukový plyn. Po čase sa ale kanáliky zanesú a vtedy je potrebná tzv. regenerácia – časovo náročné vypálenie alebo jeho kompletná výmena

EGR ventil

EGR ventil nájdete dnes už vo všetkých autách a jeho úlohou je znížiť emisie výfukových plynov . Povedané laicky, časť výfukových plynov prejde procesom spaľovania v podstate dvakrát. Tým, že plyny už raz zhoreli, nedochádza pri ich opätovnom horení k zvyšovaniu teploty, a tak nevznikajú zbytočne ďalšie častice oxidu dusíka, a teda ďalšie emisie. Vedľajším efektom je zníženie výkonu motora. Okrem toho k negatívam patrí aj postupné zanášanie sacieho potrubia pevnými časticami z výfukových plynov.Motor tak môže mať po čase problém s naštartovaním, najmä pri studených štartoch, dochádza ku kolísaniu otáčok a aj k tzv. efektu drhnutia agregátu. Bez jeho výmeny, resp. vyčistenia sa ďalej nepohnete.

Lambda sonda:

Lambda sonda je v podstate senzor vo výfukovom potrubí, ktorý porovnáva vzduch vo výfukovom potrubí so vzduchom v okolí motora. Výsledok porovnania je zaslaný do riadiacej jednotky motora, ktorá potom pomocou škrtiacej klapky a vstrekovačov upraví pomer paliva a vzduchu v motorovom priestore. Jednoducho a v skratke zhrnuté, lambda sonda slúži vo vozidle na to, aby motor pracoval hospodárne a produkoval minimálne množstvo škodlivých emisií. V najmodernejších autách sa používajú až 2 Lambda sondy za účelom lepšieho vyhodnotenia pomeru paliva a vzduchu. Životnosť lambda sondy sa však výrazne znižuje v prípade, ak motor spaľuje nekvalitné palivo alebo ak spaľuje motorový olej. Porucha lambda sondy sa však môže prejavovať zvýšenou spotrebou paliva, rozsvietenou kontrolkou motora či kolísaním otáčok.

Karbón

Sa tvorí vo všetkých typoch spaľovacích motorov, nakoľko tieto nikdy nevyužijú 100% natankovaného paliva. Neefektívnym spaľovaním vzniká karbón, ktorým sa motor zanáša - karbonizuje sa - vytvára sa čierny hrudkovitý povrch na stenách motora a jeho komponentoch. Toto sa prejavuje viacerými spôsobmi, medzi ktoré najčastejšie patria zvýšené emisné hodnoty výfukových plynov, zníženie tlaku valcov v motore, zanášanie vstrekovačov, výfukových systémov a ventilov, dymenie z výfuku, nepravidelný chod motora, zníženie výkonu motora a mnoho ďalších.

Vstreky

Vstrekovacie trysky alebo tiež vstrekovače, sa nachádzajú priamo na telese motora a svojimi špičkami zasahujú do spaľovacieho priestoru motora. Ich hlavnou úlohou je rovnomerné rozprášenie paliva do spaľovacieho priestoru aby bol zabezpečený maximálny účinok pri zapálení paliva. Ich zanesenie má za následok zlé spaľovanie paliva, vibrácie motora, slabý výkon,...

Zapaľovacie sviečky

Zapaľovacia sviečka zapaľuje stlačenú zmes paliva a vzduchu vo valci pomocou elektrickej iskry. Zapaľovacie sviečky sú veľmi namáhané, pôsobia na ne veľmi vysoké teploty, a preto patria k súčiastkam, ktoré je potrebné častejšie kontrolovať alebo vymieňať. Pokiaľ sviečka nefunguje alebo funguje prerušovane, motor pracuje na menej valcov, čo má za následok trhanie a nepravidelný chod celého motora.

Výfukové ventily

Ventily sú súčasťou motorového priestoru a zabezpečujú vstup vzduchu – sacie ventily a po zhorení paliva zabezpečujú ich odvedenie cez výfukové ventily. Ventily sú priamo ovládané kľukovou hriadeľov a sú vystavené extrémnym tlakom a teplotám , ktoré vznikajú pri stláčaní zmesi paliva a vzduchu. Poruchy nesprávneho doliehania výfukových ventilov spôsobuje usadenina karbónu, čo sa prejavuje, slabým ťahom motora, a zlým krútiacim momentom

Vlhkosť v motore a hrdzavenie krúžkov

U všetkých neefektívnych generátorov, ktoré spotrebúvajú veľa elektriny na produkovanie požadovaného množstva plynu , hrozí tvorba vody v motore a tým aj hrdzavenie krúžkov. HG generátory však patria do kategórie efektívnych, ktoré na produkciu požadovaného množstva plynu potrebujú podstatne menšie množstvo elektriny, takže nedochádza k odparovaniu vodnej pary ani kvapaliny. Všeobecne je dané že vodná para sa začína uvoľňovať pri teplote nad 70stupňov Celzia. Pre prípad zohriatia HG nad 65 stupňov je generátor vybavený teplotným snímačom, ktorý HG automaticky vypne. Touto ochranou sa dokonale zamedzí tvorbe vodnej pary, ktorá by mohla vojsť do motora spolu s plynom.