3. blok – Elektronické zabezpečovacie systémy

5 rozdielnych technológií , ktoré vám pomôžu pri výbere zabezpečovacej techniky do vozidiel.

Príjemný deň všetkým. Opäť ubehlo pár dní , čo sme spolu komunikovali. Ešte si spomínate na základné rozdelenie zabezpečovacích systémov a druhý blok z predchádzajúcich dní?

Tak to je super, úprimne sa teším.

Dnes nás čakajú elektronické zabezpečovacie systémy, pod ktoré som zaradil:

  • Tajný prepínač
  • Imobilizér
  • Autoalarm

Tajný prepínač

Ako sa hovorí „ malý ale šikovný“ presne to platí o tomto type zabezpečovacieho zaradenia. Svojou nenápadnosťou ale o to vyššou účinnosťou vie prekvapiť nejedného páchateľa pri krádeži vybraného vozidla.

V podstate ide o jednoduchý imobilizér ako si budeme hovoriť nižšie. Tak ako samotný názov hovorí ide o prepínač malých rozmerov, ktorý je ukrytý na skrytom mieste a ktorého prítomnosti vie iba majiteľ auta – teda pokiaľ nie je príliš utáraný. Prepínač má dve polohy, v jednej polohe je možné naštartovať motor auta, v druhej polohe je štart vozidla zablokovaný. Všetko sa deje elektricky, kde dôjde k prerušeniu elektrického okruhu , ktorý zabezpečuje štart vozidla. Tento jednoduchý pomocník môže byť v niekoľkých variantoch. Sú takzvané dvojradové , kde prepínač môže prerušiť až 2 okruhy štartu vozidla.

Jeho úlohou je zabrániť ukradnutiu vozidla po vlastnej osi. Nezabráni vykradnutiu vozidla ani k jeho odtiahnutiu. Tieto riziká sme si popísali v minulom bloku.

Odporúčanie: ak by ste sa rozhodli do svojho vozidla inštalovať Tajný prepínač, konzultujte túto požiadavku vopred s našim servisným technikom. V súčasnej dobe digitalizácie v najmodernejších autách je technicky problém prerušiť okruh štartu. Naši technici majú prehľad v ktorých vozidlách tento typ zabezpečenia je možné vykonať.

Montáž prepínača je možné zvládnuť cca do 1 hodinky


Imobilizér

Ako samotný názov hovorí Imobilizovať (zabrániť pohybu), je predurčený na zablokovanie niekoľkých elektrických okruhov naraz. Takže je možné zabrániť, štartu vozidla a zároveň rozsvieteniu svetiel a zároveň prerušiť prívod paliva atď. Keď vychádzame z princípu Tajného prepínača , ktorý rovnako prerušil elektrické okruhy, mechanickým prepnutím prepínača do druhej polohy. Pri imobilizéry sa používa už Identifikačný prívesok, ktorého prítomnosť vo vozidle dáva pokyn imobilizéru , že môže dovoliť naštartovanie vozidla. V prípade že si majiteľ vozidla zabudne tento identifikačný prívesok doma alebo v kancelárii, tak sa jeho auto z miesta nepohne.

V súčasnosti sa môžete stretnúť s imobilizérmi, ktoré vedie prerušiť elektrické okruhy až na 8 miestach a využívajú identifikačné karty, alebo digitálne kódované kľúče. Tých variant môže byť niekoľko ale princíp zostáva rovnaký.

Odporúčanie: samotné značkové servisy nie sú nadšené týmto typom zabezpečovacieho systému, nakoľko pri moderných elektronických systémoch vo vozidlách ich prerušenie môže spôsobiť náhodné chyby vo vozidle a znefunkčnenie niektorých komponentov. Preto vopred konzultujte so servisným technikom toto riziko.

Montáž Imobilizéru je závislá od počtu okruhov, ktoré budú blokované:  rozmedzie 2 – 6 hodín

Autoalarm

v rámci elektronického zabezpečenia je to prvý typ, ktorý spája v sebe funkcionality niekoľkých typov zabezpečovacích systémov v jeden celok. Kým predchádzajúce zabezpečenia mali plniť len jednu bezpečnostnú úlohu, pri autoalarme je ich hneď niekoľko:

Základnou vlastnosťou alarmu je dať na vedomie blízkemu okoliu ( cca 300 – 400m), že bol narušený niektorý obvod , ktorý bol pod strážením. Medzi takéto obvody patrí: Ochrana dverí, kapoty, batožinového priestoru, interiéru vozidla ( v prípade rozbitia skla), pokus o naštartovanie vozidla, prípadne jeho odtiahnutie.

Ak príde k takému to narušeniu (otvorenie dverí, otvorenie kapoty, kufra…), riadiace jednotka alarmu aktivuje poplašnú sirénu skrytú pod kapotou vozidla, ktorá svojím nepríjemným tónom informuje okolie o páchateľovi. Ten – pokiaľ nie je hluchý tak by mal vziať nohy na plecia. Ako ste si mali možnosť všimnúť podľa ochranných funckcií autoalarmu je chránená aj kapota pred možnosťou odpojenia poplachovej sirény ale aj odpojením autobatérie ako hlavného zdroja napájania autoalarmu. V moderných alarmových systémoch sa používajú poplachové sirény s vlastným záložným zdrojom, ktorý zabezpečí funkčnosť sirény aj po odpojení hlavného napájania z batérie auta.

V súčasnosti sa využívajú na identifikáciu majiteľa vozidla a autoalarmu 2 spôsoby. Buď je to prívesok na kľúčoch od vozidla, ktorý obsahuje tlačítka zapnutia a vypnutia stráženia alarmu alebo druhý spôsob je že sa využije elektronika vozidla a dodatočný autoalarm sa pripojí priamo na túto elektroniku , ktorá je spojená s originálnym kľúčom od vozidla. Takže keď odomknete vozidlo originál kľúčom, tak zároveň elektronika vozidla dá pokyn alarmu aby sa vypol a naopak.

Montáž autoalarmu cca 3 hodiny

Na trhu zabezpečovacej techniky je množstvo alternatív autoalarmov, ktoré majú nadstavbové funkcionality ale tými sa nebudem v tomto bloku zaoberať . bola by to téma na ďalšie hodiny. Podstatné je , že autoalarm zvýšil úroveň zabezpečenia majetku a značnú triedu vyššie ako boli jednotlivé riešenia v predchádzajúcich typoch.

Verím, že som vás nenudil a ujasnili sme si funkcionalitu a prednosti elektronických systémov spoločne

 

PS:  Dôležité je sa odlíšiť od výrobnej mašinérie vozidiel, kde sa používa pre 1 000 000 vozidiel rovnaký spôsob zabezpečenia. A tak akékoľvek iné je pre páchateľov prekvapením.

a do zabezpečenia priatelia

Peter Sirotňák
Secar Technológie

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov