GPS monitoring - elektronická kniha jázd

Efektívny nástroj na správu vozového parku, kdekoľvek ste pripojený k internetu.

CARREPORT - elegantné a efektívne spravovanie firemných vozidiel. 

Predstava každého manažéra dopravy, je mať maximálny prehľad o stave firemného vozového parku, jeho efektívne a vysoko ekonomické využívanie. Veríme, že naše riešenie ponúka užívateľsky praktické a prehľadné nástroje, aby každý vozový park bol prehľadný a kontrolovateľný.

Hlavné funkcionality CarReport aplikácie :

 • Internetová aplikácia dostupná kdekoľvek kde je pripojenie k internetu
 • Určená pre neobmedzený počet vozidiel
 • Určená pre neobmedzený počet užívateľov
 • ON Line a OFF Line monitoring vozidiel 24/7/365
 • Presné odčítanie stavu km a PHM prostredníctvom zbernice vo vozidle
 • Identifikácia konkrétneho vodiča, ktorý jazdu vykonáva
 • Rozlišovanie súkromnej a služobnej jazdy
 • Ohraničenie pôsobnosti vozidiel na označenom území
 • Automatický import tankovania PHM zo stankovacích staníc
 • Jednostupňové schvaľovanie služobných jázd
 • Plánovanie servisných prehliadok
 • Automatické upozornenie na termín STK a prezutie pneumatík
 • Generovanie reportov v určené dni podľa požiadavky klienta
 • Aktualizácia mapových podkladov 2x za rok
 • Prepojenie s ekonomickými softvérmi klienta
 • Otvorené riešenia pre doplnenie funkcionalít na základe požiadavky klienta
 • Manažérska aplikácia pre mobilné zariadenia
 • Návratnosť do 6 mesiacov
 • Technická podpora počas pracovných dní na fleet oddelení SECAR
 • Optimalizácia trás pre rozvozové autá
 • Modul Autopožičovňa - nadstavba GPS monitoringu vozidiel