SECAR SAT App

Vyhľadávacie systémy ukradnutých vozidiel - Úroveň ŠTANDARD

Modelová rada: SECAR SAT  App

Modelová rada SECAR SAT App(2022)  je rozšírenou verziou vyhľadávacej a zabezpečovacej techniky základného SECAR SAT. Spája technológie GPS a GSM a užívateľskej aplikácie do jedného základného bezpečnostného celku s ochrannými funkciami pre odtiahnutie vozidla a lokalizovanie polohy vozidla.  SECAR SAT App  ponúka svojmu užívateľovi veľmi jednoduché, ale vysoko efektívne zabezpečenie zamerané na 2 kritické body každej krádeže akými sú rušenie GPS/GSM signálu a pohyb vozidla bez prítomnosti originál kľúča od vozidla. SECAR SAT App  umožňuje užívateľovi prostredníctvom mobilnej aplikácie zistiť aktuálnu polohu vozidla a tak mať svoje vozidlo pod kontrolou. Mobilná aplikácia je voľne stiahnuteľná, ale k dátam sa dostane len oprávnená osoba prostredníctvom Hesla. Blokovanie chodu motora predstavuje nadstavbu k  jednotke SECAR SAT App.

jednoduchý prehľad o stave vozidla 

Je takmer neviditeľný. V prípade ak dôjde ku krádeži vozidla odtiahnutím, informácia o tejto skutočnosti  bezodkladne dorazí na 24-hodinový dispečing spoločnosti SECAR, ktorého obsluha zabezpečí overenie situácie priamo u klienta, a v prípade potvrdenia krádeže aj spustenie pátrania v spolupráci s políciou. Celý systém je možné aktivovať na diaľku v prípade, že došlo k odcudzeniu dokladov a kľúčov od vozidla jeho majiteľovi.

v prípade potreby je možné zablokovať chod motora

Ďalšie úrovne  vyhľadávacích systémov

                                           základná úroveň

 Profi úroveň

ZABEZPEČENIE AUTA

povinnost alebo rozumná investicia

Mnohí si položia túto otázku až pri objednávaní nového auta. Prečo sa zabezpečenia bojíme, prečo ho nechceme? Máme strach, že sa nám môže niečo stať?

Ebook nabitý poznatkami a rozborom tematiky zabezpečenia auta.