Easy - Jack

Vyhľadávacie systémy ukradnutých vozidiel

Modelová rada: Easy - Jack

Modelová rada Easy-Jack (2020)  je strednou verziou vyhľadávacej a zabezpečovacej techniky. Spája technológie GPS a GSM do jedného základného bezpečnostného celku s ochrannými funkciami pre odtiahnutie vozidla, a lokalizovanie polohy vozidla v nastavených intervaloch.  Easy-Jack  ponúka svojmu užívateľovi veľmi jednoduché ale vysoko efektívne zabezpečenie zamerané na 2 kritické body každej krádeže akými sú rušenie GPS/GSM signálu a pohyb vozidla bez prítomnosti originál kľúča od vozidla.

Je takmer neviditeľný. V prípade ak dôjde ku krádeži vozidla, odtiahnutím , informácia o tejto skutočnosti  bezodkladne dorazí na 24-hodinový dispečing spoločnosti SECAR, ktorého obsluha zabezpečí overenie situácie priamo u klienta a v prípade potvrdenia krádeže aj spustenie pátrania v spolupráci s políciou. Celý systém je možné aktivovať na diaľku v prípade, že došlo k odcudzeniu dokladov a kľúčov od vozidla jeho majiteľovi.

 Klientska podpora:
Lokalizácia v celej Európe

Spoločnosť SECAR pripravila pre všetkých svojich klientov a užívateľov GPS systémov  Easy-Jack  novú mobilnú aplikáciu, ktorá prinesie nový rozmer do získania informácii o stave vozidla počas Vašej neprítomnosti. Aplikáciu Easy Secar  je možné  získať jej stiahnutím z prostredia obchodu bez platne.

Inštaláciou tejto aplikácie získate:

  • Informáciu o polohe vozidla
  • Aktuálny stav chodu motora
  • Viac vozidiel na jednom mapovom podklade

Ukázky aplikácie

Ďalšie vyhľadávacie systémy

Stiahnite si ebook zadarmo

ZABEZPEČENIE AUTA

povinnost alebo rozumná investicia

Mnohí si položia túto otázku až pri objednávaní nového auta. Prečo sa zabezpečenia bojíme, prečo ho nechceme? Máme strach, že sa nám môže niečo stať?

Ebook nabitý poznatky a rozborom tematiky zabezpečenia auta.