REFERENCIE

Zabezpečenie

Z denníka Dispečingu

Vozidlo: Škoda Octavia

Zabezpečovací systém: GP-Jack
Hodnota vozidla:  28 000 eur 

Vozidlo Škoda Octavia 2,0 TDI bolo odcudzené v Bratislave - Petržalka. Signál o narušení motorového vozidla bol zachytený v čase o 03,05 hod. Komunikácia s klientom neúspešná. Komunikácia s druhou oprávnenou osobou k používaniu vyššie uvedeného vozidla úspešná v čase 03,25 hod. v čase 04,10 hod. potvrdená krádež vozidla. Vyslaná monitorovacia hliadka SECARu. Monitorovanie vozidla až do miesta zastavenia. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 04,40 hodine príchod policajnej jednotky. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené za Bratislavou v čase o 05,10 hod. V čase o 07,00 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.   

Vozidlo: Honda CRV

Zabezpečovací systém: LoJack
Hodnota vozidla:  29 000 eur 

Vozidlo Honda CRV bolo odcudzené v Bratislave – Podunajské Biskupice v čase 04,15 hod. Po prijatí signálu o narušení vozidla kontaktovanie majiteľa. Majiteľ potvrdil  krádež vozidla na dispečing SECARu v čase 04,20 hod. Po overení pravdivosti krádeže motorového vozidla bola vyslaná hliadka. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení vozidla na operačné stredisko PZSR, vyslaná policajná hliadka do lokality posledného výskytu signálu, aktivácia rádiolokačnej časti monitorovacieho systému v čase 05,35 hod. Zachytenie rádiolokačného signálu v čase 05,55 hod. v obci Bratislava – Nové mesto. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené na uzavretom priestranstve v čase 06,35 hod. V čase 06,55 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla. Vozidlo už malo pozmenené EČV.

Vozidlo: VW Touran

Zabezpečovací systém: GP-Jack
Hodnota vozidla: 31 534 eur

Vozidlo VW Touran 2,5 TDI bolo odcudzené v Bratislave – Podunajské Biskupice. Signál o narušení motorového vozidla bol zachytený v čase o 04,35 hod. Komunikácia s klientom uskutočnená na prvý pokus v čase 04,50 hod. potvrdená krádež motorového vozidla. Vyslaná monitorovacia hliadka Secaru. Monitorovanie vozidla v rámci Bratislavy. Počas monitorovania informácia na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 06,55 lokalizované miesto ukrytia vozidla. V čase 07,30 hod. príchod policajnej jednotky. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené v uzatvorenom objekte v obci Hlohovec. V čase o 08,40 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.  

Vozidlo: Mercedes Vito

Zabezpečovací systém: EURO-JACK
Hodnota vozidla: 28 547 eur

Vozidlo Mercedes Vito bolo odcudzené v Bratislave. Signál o narušení motorového vozidla bol zachytený v čase o 04,15 hod. Komunikácia s klientom uskutočnená na prvý pokus v čase 04,18 hod – potvrdená krádež vozidla. Vozidlo monitorované až do miesta zastavenia v Bratislave – Zlaté Piesky. Vyslanie monitorovacích jednotiek do lokality odcudzenia. Aktivácia rádiolokačnej časti v pravidelných intervaloch. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 05,40 hod. presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vozidlo zaistené v Bratislave – Zlaté Piesky. V čase o 07,50 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.

Vozidlo: Škoda Octavia 2,0 TDI

Zabezpečovací systém: Euro-Jack
Hodnota vozidla: 22 000 eur

Vozidlo Škoda Octavia 2,0 TDI bolo odcudzené v Bratislave - Petržalka. Signál o narušení motorového vozidla bol zachytený v čase o 03,05 hod. Komunikácia s klientom neúspešná. Komunikácia s druhou oprávnenou osobou k používaniu vyššie uvedeného vozidla úspešná v čase 03,25 hod. v čase 04,10 hod. potvrdená krádež vozidla. Vyslaná monitorovacia hliadka SECARu. Monitorovanie vozidla až do miesta zastavenia. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení motorového vozidla na príslušné operačné stredisko PZSR. V čase 04,40 hodine príchod policajnej jednotky. Presná lokalizácia a určenie miesta ukrytia vozidla pomocou monitorovacej techniky. Vyčkanie na páchateľa neúspešné.  Vozidlo zaistené v uzavretom objekte v Juri pri Bratislave v čase o 05,10 hod. V čase o 07,00 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.

Vozidlo:  CAT 140 LCD-7

Zabezpečovací systém:  GP-Jack
Hodnota vozidla:  93 000 eur 

Zemný stroj bol odcudzený na Kysuciach. Nahlásenie krádeže zemného stroja v čase 06,05 hod. oprávnenou osobou. Aktivácia systému pomocou GPS siete. Lokalizácia zemného stroja v Poľsku pri meste Krakow. Signál o narušení motorového vozidla zachytený na dispečingu SECAR v čase o 06,10 hod. Výjazd monitorovacích jednotiek. Informácia na príslušné operačné stredisko PZSR. Vyžiadaná pomoc zo strany poľskej polície. Počas výjazdu strata GPS/GSM signálu z odcudzeného zemného stroja. Zemný stroj lokalizovaný pomocou rádiolokačnej monitorovacej techniky v obci Krakow v čase 09,50 hod. Po obhliadnutí informácia o zaistení stroja poskytnutá majiteľovi v čase 10,30 hod. 

Vozidlo:  BMW X6

Zabezpečovací systém: GP-Jack
Hodnota vozidla:  75 900 eur

Vozidlo BMW X6 bolo odcudzené v Bratislave – Staré mesto. Signál o narušení motorového vozidla zachytený na dispečingu SECAR v čase o 03,35 hod. Krádež overená u majiteľa vozidla. Výjazd monitorovacích jednotiek. Počas monitorovania informácia na príslušné operačné stredisko PZSR. Vozidlo lokalizované pomocou monitorovacej techniky v Bratislave – Vrakuňa v čase 03,50 hod. Počas monitorovania strata GSM signálu z odcudzeného vozidla. Následne aktivovanie rádiovej časti systému vo vozidle. Rádový signál zachytený výjazdovou jednotkou v čase 04,45 hod. Dohľadanie vozidla jednotkami policajného zboru SR v čase 05,25 hod. Po obhliadnutí v čase o 05,30 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla.    

Vozidlo:  Toyota Landcruiser    

Zabezpečovací systém: GP-Jack
Hodnota vozidla: 77 300 eur

Vozidlo Toyota Landcruiser bolo odcudzené v obci Senica v čase 04,30 hod. Po prijatí signálu o narušení vozidla kontaktovanie majiteľa. Majiteľ potvrdil  krádež vozidla na dispečing SECARu v čase 04,40 hod. Po overení pravdivosti krádeže motorového vozidla bola vyslaná hliadka. Počas monitorovania vozidla informácia o odcudzení vozidla na operačné stredisko PZSR. Monitorovanie vozidla až do okamihu jeho zastavenia. Presné určenie polohy pomocou monitorovacej jednotky v obci Bratislava v čase 05,55 hod. Vozidlo zaistené na uzavretom priestranstve v obci Bratislava v čase 07,10 hod. Príchod policajnej hliadky 07,40 hod. V čase 08,30 hod. informovanie majiteľa vozidla o nájdení a zaistení vozidla...