HISTÓRIA FIRMY

Už je to veľmi dávno a dnes sa nad tým už len pousmievam,
aký sme boli mladí.

Ako sme začali

Už je to veľmi dávno a dnes sa nad tým už len pousmievam, akí sme boli mladí. Keď v roku 1992 prišli vtedajší zakladatelia so založením spoločnosti na zabezpečenie vozidiel pod obchodnou značkou SECAR s jediným produktom na dohľadanie ukradnutých vozidiel, málo kto veril, že to firma dotiahne tak ďaleko - ale v tej dobe to bol USA produkt a po otvorení hraníc to bola pre nás technologická bomba.

Krádeže vozidiel boli na každodennom poriadku a firma z mesaica na mesiac rástla.

Vždy o krok rýchlejší ako páchatelia

Vyvíjali sme doplnkové komponenty k hlavnému produktu, aby sme boli vždy o krok rýchlejší ako páchatelia. Na cestách jazdili policajné autá s našou technológiou - 4 anténami na strechách ich výjazdových vozidiel. Slovenská poisťovňa, ako jediná na Slovensku, motivovala svojich klientov k inštalácii LoJacku do vozidiel a tým chránila aj seba, svoje náklady na úhradu škody po odcudzení vozidla.

To všetko bežalo až do roku 1997, kedy sa v radách súkromných služieb začali prejavovať mafiánske praktiky a výpalníctvo.

Dohľadania vozidla

To priviedlo vtedajšieho ministra vnútra k ráznemu kroku a zakázal vykonávať poskytovanie služby dohľadania vozidla a montáž špeciálneho produktu pod jednou strechou. Bolo to ťažké obdobie, bolo potrebné zo zostávajúcich stredísk na Slovensku vytvoriť samostatné Firmy zamerané na montážnu činnosť so zodpovednými a lojálnymi zamestnancami. Ale..... podarilo sa.

Od 1998 začala fungovať sieť samostatných spoločností SECAR v strediskách v BA-NR-BB-ZA-PP-PO-KE.

GPS Systém

Otvorením hraníc prišli na Slovensko možnosti využitia aj iných technológii umožňujúcich poskytovať službu dohľadania vozidla aj mimo územia Slovenska. Prišla mobilná sieť GSM a otvorii sa technologické dvere aj ku komerčnému využitiu GPS systému na jednoznačné lokalizovanie objektov vybavených takýmto systémom prakticky na celom svete bez obmedzenia.

V tom čase kriminalita spojená s krádežami vozidiel vrcholila.  Niečo viac ako  13 000 vozidiel za rok to bolo alarmujúce číslo, ktoré z marketingového trháku "Ukradli vám auto", dáme vám druhé" urobilo pre mnohé nemecké značky nočnú moru.

GPJACK

Zákazníci nemali záujem o značky vozidiel, ktoré sa kradnú. Prišiel čas ukázať, čo je v našich silách a dať Slovensku najavo, že SECAR svojou technológiou a vybavením dokáže zvládnuť výzvu minimalizovania krádeží nemeckých značiek.

Do každého vozidla stredne a vyššej modelovej rady bol inštalovaný dovtedy v Európe jediný a svojimi vlastnosťami unikátny systém GPJACK (spojenie Satelitného a Rádiolokačného systému v jeden neprelomiteľný bezpečnostný systém.

Výnimočný systém

Kým pred nasadením GPJACKu do života r. 2002 bolo na Slovensku ukradnutých necelých 600 vozidiel značky AUDI/rok, tak už v 2003 to bolo len 165 a v roku 2004 sa značka Audi dostala na dlhodobé minimum v krádeži na 120 vozidiel za rok. Tento úspech sa potom dlho niesol v duchu "Výnimočný systém pre výnimočné veci", slogan, ktorý značke audi priniesol už len pokles v krádežiach a zvýšil predajnosť.

Zlom prišiel koncom roku 2008 , na jednej strane sme sa tešili príchodu novej meny EURA a ekonomickej stabilite v rámci strednej Európy.

Od roku 2011 pribudla ku každej GSM technológii aj mobilná aplikácia, ktorá postupom času rožširovala svoje užívateľské možnosti až do dnešnej podoby. Jej možnosti však zostávajú pre klientov otvorené do budúcnosti.

Nie sme Kobra 11

Začalo sa obdobie dehonestovania práce ľudí, ako aj pridaných hodnôt. Honba za masou klientov vytláčala zabezpečovaciu techniku z bežného života a až priveľmi rýchlo sa zabudlo na prevenciu,ktorá priniesla tak dlhodobo čistý trh.

Kolektív SECARu za tie roky dozrel, a pre zachovanie hlavných princípov tejto spoločnosti " byť verný klientovi, poskytovať mu technológie bezpečnosti a ochrany jeho majetku", rozšíril svoju ponuku a produkty vedúce k efektívnemu využívaniu vozidiel vo firmách, elektronické vedenie. Knihy jázd spojené s ON-Line monitoringom , podporené reportmi a diagnostickými štatistikami .

Úzka spolupráca s Lízingovými spoločnosťami na tvorbe programových modulov a v neposlednom rade aj zabezpečenie nehnuteľností, areálov firiem a otvorených priestranstiev prispieva k postupnému inovovaniu jednotlivých služieb SECAR siete spoločností. Vďaka vlastnému 24-hodinovému dispečingu, ktorý stál ako pilier pri zrode SECARu, dnes monitoruje špeciálne prepravy tovarov krížom celou Európou. Vlastné výjazdové jednotky sú pripravené k okamžitému zásahu, keď to situácia vyžaduje. Nie sme Kobra 11 ani Komisár REX , naše hliadky poskytujú len líniu okamžitého výjazdu  a odovzadnie samotnej akcie zadrženia majetku polícii, ktorá už potom rozhodne či pôjde do tuhého.

Hydrogen Carbon Cleaning

Keď sa v roku 2018 začalo globálne hovoriť o znižovaní emisií na celej planéte, tak sme sa rozhohli tejto myšlienke venovať. Rozmýšľali sme ako by sme v SECARe mohli prispieť k tejto ekologickej myšlienke. A tak to prišlo a po hľadaní a čítaní rôznych štúdii sme narazili na Vodík je ho výnimočné vlastnosti a samozrejme vysokú ekologickú hodnotu, keďže je všade okolo nás.

A tak prišla na Slovensko v lete 2019 Hydroen Carbon Cleaning technológia s moderným a vysoko sofistikovaným systémom dávkovania množstva vodíka do motorového priestoru.

Prevencia zarába a slúži

Technológia má za sebou viac ako 5000 testovaných vozidiel, to viedlo k vytvoreniu presného algoritmu na dávkovanie množstva vodíka na konkrétny obsah a typ motora. Prevencia a starostlivosť o čistotu motorov všetkých našich zákazníkov prinesie zlepšenie životného prostredia ale hlavne potvrdí staré známe "investícia do prevencie ušetrí 10násobne viac peňazí, ako už hasenie vzniknutého problému".

Preventívne si to premyslite, rozumne a postupne, aj tak dôjdete len k jednému zodpovednému záveru.

PREVENCIA zarába a slúži tomu,
kto ju dodržiava.