Vaše otázky k Dekarbonizácií motora

Naše odpovede z reálneho života

Dekarbonizácia a otázniky okolo nej

Dekarbonizácia je slovo, ktoré hovorí o DE  - Karbonovaní motora . Počas prevádzky každého motora dochádza vplyvom nedokonalého horenia paliva ( Benzín alebo Diesel )k tvorbe usadeniny – Karbónu. Ten sa usádza na hlavách valcov, špičkách vstrekov, na výpustných ventiloch, sviečkach,… Približne už po 40 000km sa postupne začne prejavovať vyššia spotreba PHM, nižší ťah motora do kopca, prípadne väčšom zaťažení,  kratší dojazd pri rovnakom štýle jazdy. Postupne sú zanášané Filtre a snímače až po výfuk. Pravidelná dekarbonizácia zbaví uvedených povrchov Karbónu a motor začne byť znovu výkonnejší a ekonomickejší.

- Ako sa ten vodík vyrobí ?

Stroj ktorý riadi proces dekarbonizácie obsahuje v sebe až 36L destilovanej vody. Nakoľko voda je vlastne H2O, tak pod elektrickým prúdom, ktorý sa privádza na elektródy generátora vodíka, vzniká z vody plyn rozdelený na H2 - vodík a O - kyslík. Tento vodík je vedený cez regulátor vlhkosti do výstupnej hadice stroja , ktorá je počas procesu zasunutá do sacieho potrubia motora. Podľa veľkosti obsahu motora je úmerne produkované množstvo vodíka . Napr. pre obsah motora 2L je dodávané 11L vodíka/ minútu a pri 8L obsahu motora je to 30L/ minútu

- Aké motory je možné Dekarbonizovať ?

Vo svojej podstate všetky spaľovacie motory tak benzínové ako aj dieselové, malé (motorky) s výkonom 500 cm3 až po veľké (kamióny) 14 000 cm3. Rozdiel je len v dĺžke samotného Dekarbonizačného procesu.

- Koľko trvá Dekarbonizácia motora?

Pri malých obsahoch motora do 1000 cm3 ako sú motorky samotný proces trvá 20 minút. Pri obsahoch motora od 1 000 cm3 až po 5 000 cm3 ako sú osobné autá, dodávka do 3,5T prípadne menšie stavebné stroje a mechanizmy proces trvá 30 minút. Pri obsahoch motora od 6 000 cm3 až do 10 000 cm3 ako sú stavebné stroje Autobusy a Cargo ťahače trvá proces 40 minút. Pri obsahoch motora nad 7 000 cm3 ako sú prepravné ťahače proces trvá 50 minút.

- Je potrebné po Dekarbonizácii vymeniť motorový Olej ?

Hydrogén Dekarbonizácia je výhradne ekologickou technológiou , ktorá využíva prirodzené chemické vlastnosti vodíka ako je spaľovanie karbónu bez mechanických zvyškov alebo vedľajších chemických reakcií. Preto nie je potrebné meniť motorový olej ani pred ani po Dekarbonizácii.

- Ako staré auto sa dá ešte Dekarbonizovať?

Výrobcom Hydrogén Dekarbonizačnej technológie sú odporúčaní také aby auto nebolo staršie ako 10-12 rokov. Je to na zvážení samotnej obsluhy technológie či takto staré autá ešte podstúpia dekarbonizačný proces. Faktory , ktoré to jednoznačne určujú či bolo vozidlo v permanentnej prevádzke alebo jazdí veľmi málo, jazdilo v extrémnych podmienkach,...)

- Aké sú riziká tejto technológie ?

Môžeme ich rozdeliť do dvoch rizík. 1, Hydrogén Dekarbonizácia pracuje s plynným vodíkom to znamená , že je potrebné rešpektovať odporúčanie obsluhy samotnej technológie. Medzi najdôležitejšie je nenarábať s otvoreným ohňom v blízkosti stroja alebo motorovej časti vozidla na ktorom prebieha dekarbonizácia. Ale v zásade sú to rovnaké opatrenia ako na čerpacích staniciach. 2, Dekarbonizácia hlavne starších vozidiel je riziková v tom, že starnutím rôzne tesnenia a materiál v motory starne a stráca pružnosť a priľnavosť . Na 90% sú tieto skryté chyby sú pokryté nánosom karbónu a tak sa môže javiť, že motoru nič nechýba len je trochu lenivejší a má vyššiu spotrebu. Dekarbonizáciou sa odstráni karbón z takýchto miest a odkryjú sa netesnosti spôsobené starnutím materiálu. Po takejto očiste začne motor bežať ešte horšie ako pred čistením. Preto vozidlá staršie ako 10-12 rokov sa už neodporúčajú čistiť.

- Je to bezpečné? Nemôže dôjsť k výbuchu ?

Hydrogén Dekarbonizácia využíva najmodernejšiu technológiu v Európy, ktorá sa pýši certifikátom Technológia roka. Technológia je zhmotnená do stroja pod výrobným označením HCC 5000 (Hydrogen Carbon Cleaning). V táto technológia prešla viac ako 5000 testami rôznych zaťažení a motorov. Je počítačom riadená a presne vie na aký typ motora koľko vodíka je potrebné dodať. Obsahuje v seba viac ako 20 kontrolných snímačov, ktoré majú celý proces pod kontrolou. Malá výchylka z tolerancie a stroj sa automaticky vypne a ukončí proces Dekarbonizácie . Zároveň na informačnom panely stroja zaškolená obsluha vidí všetky dôležité snímané parametre a môže kedykoľvek proces ukončiť aby bola zaručená bezpečnosť nielen ľudí ale aj ochrana majetku.

- Ako prebieha samotná Dekarbonizácia?

Vozidlo, ktoré bude dekarbonizované by malo mať zohriaty motor, aby po otvorení kapoty bolo možné obsluhou identifikovať či niekde nedochádza k presakovaniu oleja prípadne či je dostatok chladiacej kvapaliny v nádržke. Po otvorení kapoty motora a vypnutom zapaľovaní obsluha skontroluje opticky priestor motora. Rozpojí sacie potrubie pred vstupom do motora. Vsunie výstupnú hadicu pre vodík z Dekarbonizačného stroja ,do takto pootvoreného sacieho potrubia. Naštartuje sa motor auta a nechá sa bežať na voľnobežných otáčkach počas celého procesu dekarbonizácie. Následne obsluha vyberie na informačnom panely presný obsah motora z technického preukazu vozidla a zatlačí tlačidlo „ ŠTART“ Proces sa spustí automaticky až do uplynutia stanovenej dĺžky Dekarbonizácie. Po ukončení Dekarbonizácie obsluha vypne voľnobežné otáčky motora čisteného vozidla. Spojí rozpojené sacie potrubie a zavrie kapotu.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video